Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. DVV.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej DVV.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z DVV.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa DVV.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część DVV.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach DVV.pl.
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający DVV.pl, którym jest DVV.pl Prawa Poskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z DVV.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na DVV.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w DVV.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie DVV.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Konto w serwisie DVV.pl daje również możliwość korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu DVV.pl. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta (link aktywacyjny) oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Formularz kontaktowy, który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 8. Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na DVV.pl jest bezpłatne. Przekroczenie limitu dodanych ogłoszeń w danej kategorii oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Pakietu dodawania.
 2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego przy podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji.
  Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie.
 3. Jeżeli dany użytkownik posługuje się więcej niż jednym kontem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkownika.
 4. Ogłoszenie ważne jest przez okres 90 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.
 5. Po okresie 90 dni od zamieszczenia, ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej, a ogłoszenia ponad Limit dodawania wymagają wniesienia opłaty.
 6. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 7. Ogłoszenia w kategorii "Randki i przyjaciele" przed pojawieniem się na stronach serwisu przechodzą weryfikację pod względem zgodności z zasadami regulaminu DVV.pl.
 8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 9. Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 10. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 11. Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy.
 12. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  5. Naruszają zasady etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż polski;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  10. Zawierają numer telefonu, adres w kategorii "Randki i przyjaciele";
  11. Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Randki i przyjaciele";
  12. Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Randki i przyjaciele", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości.
  13. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  14. Promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne.
  15. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 13. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  1. Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  2. Ofert pracy przez Internet i pracy zdalnej;
  3. Ofert pracy chałupniczej, ofert pracy o charakterze erotycznym;
  4. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  5. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  6. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  7. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  8. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  9. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  10. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  11. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich usług w kategorii "Randki i przyjaciele";
  12. Gadżetów i produktów erotycznych;
  13. Środków farmakologicznych;
  14. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  15. Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych;
  16. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  17. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  18. Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  19. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  20. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  21. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
  22. Usług, reklam oraz produktów związanych z miłosnymi rytuałami, horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.