Lublin

Miasto inspiracji, duma wschodu

Lublin-miasto inspiracji

Znany jako stolica Polski Wschodniej, Lublin jest największym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Bogata, VII-wieczna historia Lublina i jego miejsce w wielokulturowym tyglu decydują o jego szczególnych walorach. To urokliwe miejsce przyciąga niepowtarzalną atmosferą, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.
Lublin okrzyknięte miastem inspiracji, w którym poczucie historii inspiruje przyszłość. Odbywają się tu renomowane międzynarodowe imprezy artystyczne, festiwale teatralne, muzyczne i sztuki współczesnej. Prowadzone przez miasto teatry, galerie i kluby studenckie zapewniają również wysoki poziom aktywności kulturalnej. Organizowane koncerty, pokazy, imprezy, festiwale i wystawy ożywiają ulice Lublina.

Lublin to jedno z najbardziej dynamicznych miast pod względem inwestycyjnym. Otwarcie Portu Lotniczego Lublin, budowa obwodnicy z dojazdem czy modernizacja systemu komunikacji miejskiej miasta znacząco sprzyja rozwojowi infrastruktury i stwarza dogodne warunki do inwestowania, co wzmacnia pozycję Lublina na mapie Polski i Europy.
Lublin to jeden z najważniejszych i najlepiej prosperujących ośrodków akademickich w Polsce. Zachęca do edukacji m.in. szeroką gamą kierunków, doskonałą kadrą akademicką i działaniami wspierającymi studentów. Przyznając stypendia i nagrody. Na prestiżowych uczelniach publicznych i prestiżowych uczelniach niepublicznych studiuje ponad 70 000 studentów pochodzący nie tylko z Polski.

Lublin jest bramą na Wschód i pokazuje zaangażowanie Polski we wschodnich krajach partnerskich. Wynika to nie tylko z położenia geopolitycznego, ale także z historycznego dziedzictwa miasta. Integracja europejska przesunęła się daleko na wschód, pozwalając Lublinowi powrócić do swojej naturalnej roli łączenia Wschodu i Zachodu. Lublin jest niekwestionowanym liderem współpracy Polski z partnerami wschodnimi. Dotyczy to zarówno oficjalnych kontaktów na szczeblu władz i urzędów, jak i bezpośrednich kontaktów z wieloma agencjami, firmami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzone działania obejmują wszystkie dziedziny życia, w tym: inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzanie miastem, projekty z zakresu kultury i nauki.